ອຸປະກອນການຜະລິດ

ພວກເຮົາມີອຸປະກອນການຜະລິດຂັ້ນສູງຄົບຊຸດຕັ້ງແຕ່ການຫລອມເຫລວຈົນເຖິງການຂົນສົ່ງສຸດທ້າຍ, ດ້ວຍມາດຕະຖານສາກົນ, ການນໍາໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດຂັ້ນສູງອັນດຽວກັນ, ຍັງມີອຸປະກອນທົດສອບຫ້ອງທົດລອງຄົບຊຸດ, ສາມາດທົດລອງແລະທົດສອບຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຢາງໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະສິດທິພາບ. ທົດສອບ.